ThS. BS Bùi Thanh Tình

ThS. BS Bùi Thanh Tình - Ung thư

Làm việc tại: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ nội trú- Thạc sỹ
congdongungthuvu@gmail.com

Thạc sĩ . Ông đã tham gia nhiều hội thảo về ung thư quốc tế và trong nước, bao gồm Hội nghị Ung thư y tế châu Âu (ESMO) Singapore 2017. Hơn nữa, anh đã đóng góp những ý tưởng có giá trị cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.